Ərdəbil – Sərein Turu

Sərein Turu

Sərein Turu

Sarein (Sarıqaya)

 

İranın Ərdəbil (Ardebil – Ardabil) ostanında, Cənubi Azərbaycan ərazisində, Savalan dağının ətəyində yerləşən İsti su, Kükürdlu suları ilə çox məşhur və mulicə məskəni olan bir şəhərdir.

Bölgənin adı farsca “baş, üst, təpə” mənalarını daşıyan “sər”, və ərəbcə “göz, bulaq” mənalarını daşıyan “eyn / əyn” sözlərindən ibarətdir; adın mənası “bulaq başı“, “bulaqlı təpə” kimi açıqlana bilər. Bölgənin Azərbaycan türkcəsindəki keçmiş adı isə Sarıqayadır.

Bu şəhər təqribən 8000 nəfər əhaliyə malikdir və istisuyuna görə şöhrətə sahibdir.

Termal turlar

Sərein müalicə əhəmiyyətinə malik istisuyu ilə şöhrət qazanmışdır. Belə yüksək müalicəvi xususiyyətə malik suya dünyanın çox az yerində rast gəlmək olar. Məhz bu səbəbdən istisu özünə həm ölkədaxilindən, həm də ölkəxaricindən hər il minlərlə turist cəlb edir.

Səreinin tanınmış istisuları arasında Qarasu, Sarısu, Gamışgölü,Əsəb xətələri üçün su,Dəri zöhrəbi xəstəlikləri üçün su və Beşbacılar istisularının adlarını çəkmək olar. Həmçinin Sərein yaxınlığında yerləşən Vilədərə kəndi öz qazlı müalicəvi mineral suyuyla məşhur bulağa sahibdir.

Please follow and like us:

Leave a Reply