2023-06-10

Şuşa Şəhəri

Şuşa adının mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər vardır.  Xalq əfsanəsinə görə, bu yerlərin havası büllur kimi saf və şəfalı olduğu üçün onu “Şuşa” (şüşə) adlandırmışlar. Bəzi tədqiqatçılar […]