Azərbaycanda turizm şirkətləri kateqoriyalara bölünəcək

Azərbaycanda turizm şirkətləri kateqoriyalara bölünəcək
Kateqoriyalar şirkətlərin göstərdikləri xidmətlərin sayına, çeşidlərinə uyğun müəyyənləşdiriləcək: Beləki turizm şirkətləri fəaliyyət növləri, işçilərinin sayı, hotel, nəqliyyat, bələdçi xidmətləri olub olmamasına görə müxtəlif kateqoriyalara bölünəcək. Hansı şirkətin xidmətlərinin sayı, çeşidləri genişdirsə, o, daha üstün kateqoriya əldə edəcək..
Kateqoriyalaşmanı həm şirkətlər, həm də turistlər üçün olduqca əhəmiyyətlidir Bu proses şirkətləri inkişafa stimullaşdıra, rəqabətin sağlam aparılmasına yardım edə bilər. Kateqoriyalaşdırma öz növbəsində turistlərin keyfiyyətli xidmət almasına kömək edəcək

Bir cavab yazın